Vlčata (8-12 LET)

Vlčata žijí ve smečce pod vedením Akély a učí se otevírat oči i uši na lidi a svět okolo sebe. Smečka je „šťastná rodina“, která zpívá, tancuje, hraje si, táboří, objevuje přírodu… Při hrách vlčat ožívají postavy a příběhy z „Knihy džunglí“ od Rudyarda Kiplinga, které na konkrétních příkladech ukazují dětem, jaké vzory následovat a jaké ne.

Čtyři vlčata

Slib vlčat

Slibuji, že se budu ze všech sil snažit
být věrný Bohu, svým rodičům, vlasti,
zákonu smečky i zásadám vlčat
a že každý den vykonám dobrý skutek.

Heslo vlčat

Ze všech sil!

Obrázek znázorňující stezku vlčete

Poznávací znamení

Jsme jedné krve, ty a já.

Zákon smečky

Vlče poslouchá starého vlka.
Vlče neposlouchá samo sebe.

Zásady vlčat

1. Vlče myslí nejdřív na druhé.
2. Vlče má otevřené oči a uši.
3. Vlče je čistotné.
4. Vlče mluví vždycky pravdu.
5. Vlče je veselé.

Modlitba vlčat

Pane Ježíši,
nauč nás milovat tak, jak nás miluješ Ty sám.
Dej nám radostná srdce, abychom mohli zpívat o Tvých divech.
Dej nám šikovné ruce, abychom jimi mohli sloužit.
Dej nám vnímavé oči, abychom si všímali druhých.
Dej nám pozorné uši, abychom Ti naslouchali.
Pomáhej nám, ať žijeme podle Tvé vůle.
Amen.

(H. Bertrand)
Skautky a vlčata v kostele

Pozdrav vlčat

Vlčata si při setkání podávají levou ruku a zdraví přitom vlčáckým pozdravem.

Zdraví se zvednutím pravé ruky do výšky ramen.
Ukazováček a prostředníček jsou napjaté jako uši vlka. Symbolizují dva body zákona smečky a také dvě části slibu vlčat. Palec přikrývá ohnutý prsteníček a malíček a připomíná zásadu, že silnější chrání slabšího.

Vlčáckým pozdravem zdraví pouze vlčata po slibu. Tlapky podávají levou ruku, ale nezdraví přitom vlčáckým pozdravem.

Vlčácký pozdrav
Čtyři vlčátské totemy

Totem smečky

Každá smečka vlčat má svůj totem. Totem je chloubou smečky, protože ukazuje její úspěchy a tradice.

Cílem těchto označení je povzbuzovat vlčata k práci na sobě a pro smečku. Totem tak ukazuje, čeho smečka a její členové za léta její existence dosáhli. Čím je smečka starší, tím více je na totemu trofejí, které ukazují její bohatou tradici.

Přejít nahoru