V KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽIVOTA. KDEKOLIV.

Umět se o sebe postarat. I o ostatní.

A ZANECHAT PO SOBĚ TROCHU LEPŠÍ SVĚT.

zodpovědnost – soběstačnost – spolupráce – příroda – práce – důvěra – přátelství – radost – víra – odolnost – formace – hra – pohyb – zručnost – pomoc – poznání – osobnost – zábava

Cíle skautingu

Zdraví

Život v přírodě rozvíjí fyzickou kondici ale i zdravé a přátelské vztahy. Je klíčem skautingu.

Charakter

Žijeme ve víru změn. Skauting pomáhá se nebát, držet směr, vede k samostatnosti a odpovědnosti.

Bůh

K Bohu jako cíli našeho života směřuje i celá skautská výchova, teprve v Něm dosahuje svého nejhlubšího smyslu.

Praxe

Skauting není teoretický systém, ale život v přírodě. Schopnost postarat se o sebe sama v každé situaci.

Služba

Skauting učí mladého člověka, že není na světě sám. Úcta a pozornost k ostatním lidem. Služba druhým.


Proč to děláme

FSE věří, že každý člověk byl stvořen Bohem a že má své vlastní a jedinečné poslání. Cílem skautské metody je pomoci mu toto poslání najít a rozvinout.

Baden-Powellova metoda spočívá v tom, že ve skautské družině nevychovávají mladé skauty dospělí, ale jejich starší kamarádi. Ne poučováním, ale příkladem.


Větve

Skautská výchova se dělí do tří větví – věkových kategorií, jejichž pedagogika je uzpůsobená potřebám a stupni rozvoje dítěte.

Vlčata

8-12 let

Život vlčete se odehrává ve smečce – rodině, která pod vedením Akely společně prožívá dobrodružství v džungli a učí se základním dovednostem pro život v přírodě.

Skauti a skautky

12-17 let

Skauti jsou rozděleni do družin složených z 5-8 členů vedených nejzkušenějším z nich. Tvoří skautskou rodinu, která společně vaří, spí v jednom stanu, modlí se, starší členové učí mladší skautským zásadám ale i praktickým dovednostem. Družina pracuje na principu odpovědnosti starších za mladší.

Roveři a starší skautky

17 a více let

Roveři a starší skautky se podílejí na vedení a výchově vlčat a skautů. Zároveň se ale sdružují v klanech či ohních, kde mohou sdílet svoje zkušenosti, úvahy, cíle, nejistoty a v neposlední řadě víru.

Jedním z cílů zakladatelů Federace skautů Evropy bylo vytvářet bratrské vtahy mezi evropskými národy, objevit to, co nás spojuje.
Členové FSE pocházejí z různého kulturního prostředí a mluví jinými jazyky, ale nosí stejný kroj, skládají stejný skautský slib, žijí podle stejných zásad a ve stejném duchu.


Vedení

Petr Mokrejš

Petr Mokrejš

Starosta

+420 724 126 778

mokrejs@gmail.com

Antonín Štěpanovský

Antonín Štěpanovský

Náčelník

 +420 723 533 140

tonda.stepanovsky@gmail.com

Eva Jurčeková

Eva Jurčeková

Náčelní

 +420 607 518 802

eva.jurcekova@seznam.cz

Eliška Peřichová

Eliška Peřichová

Náměstkyně pro zelenou vetev

+420 777 173 912

eliska.perichova@gmail.com

Filip Boháč OP

Filip Boháč OP

Duchovní rádce

+420 607 855 215

filip@op.cz


1. Praha FSE, středisko sv. Jana Nepomuckého

Dominik Kršek

Dominik Kršek

Akéla smečky vlčat

1.praha.fse@gmail.com


2. Praha FSE, středisko sv. Zdislavy

Julie Faberová

Julie Faberová

Akéla smečky vlčat

 +420 603 215 119

2.praha.fse@gmail.com

faberova.julie@seznam.cz

Lucie Kolumpková

Lucie Kolumpková

Balú smečky vlčat

+420 739 136 595

2.praha.fse@gmail.com

lucie.kolumpkova@centrum.cz

Anna Tyburcová

Anna Tyburcová

Vůdkyně oddílu

+420 736 400 585

2.praha.fse@gmail.com

anna.tyb@seznam.cz

Anna Vodová

Anna Vodová

Pobočnice

2.praha.fse@gmail.com


1. Litoměřice FSE, středisko sv. Štěpána

Martin Münster

Martin Münster

Vůdce střediska

martin.munster@centrum.cz

Josef Průša ml.

Josef Průša ml.

Akéla smečky vlčat

Matouš Marek

Matouš Marek

Vůdce oddílu


2. Litoměřice FSE, středisko sv. Anežky České

Lada Smolková

Lada Smolková

Vůdkyně střediska

 +420 604 933 878

smolkova.lada@email.cz

Hana Průšová

Hana Průšová

Akéla smečky vlčat

+420 776 811 706

hanka.m@centrum.cz


2. Slaný FSE, středisko sv. Kláry

Eva Jurčeková

Eva Jurčeková

Akéla smečky vlčat

+420 607 518 802

2.slany.fse@gmail.com

eva.jurcekova@seznam.cz


Oheň sv. Alžběty od Trojice

Veronika Mokrejšová

Veronika Mokrejšová

Starší ohně

starsi.skautky.fse@gmail.com

Kristýna Štěpanovská

Kristýna Štěpanovská

Starší hlídky mladých

starsi.skautky.fse@gmail.com

stepanovska.kristyna@gmail.com


Klan bl. Karla I.

Petr Mokrejš

Petr Mokrejš

Starší klanu

+420 724 126 778

mokrejs@gmail.com


Podporují nás