SKAUTI EVROPY
Scouts d'Europe
o fse
aktuality
kde jsme
foto
publikace
hry
carrick
podporuji
odkazy
kontakt
věte organizace
Snažte se zanechat po sobě trochu lepší svět, než byl ten, kdy jste se narodili. Baden-Powell
fse members
kurzorem vyber figuru
pro více informací klikni
Skautská výchova probíhá ve třech věkových kategoriích tzv. větvích. Pedagogika jednotlivých větví je přizpůsobena potřebám a stupni rozvoje dítěte.
osobnosti o skautingu

Sponzorský dar pro FSE (odpis z daně z příjmů)

dar nesouvisí s podnikáním

-za peníze nedostáváme protihodnotu (např. reklamu)

-dárce však může být uveden jako sponzor adresáta daru

-ve svých materiálech může uvádět sponzorství

dar

-není daňově uznatelný výdaj

-snižuje však daň z příjmu

-zákonu o daních z příjmů musí vyhovovat výše daru a příjemce (účel) daru

poskytnutý dar uplatníme jako nezdanitelnou část daně

-podnikatelé ve svém daňovém přiznání

-zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele


Výše daru - kolik darovat

pro snížení daně z příjmu musíme

-darovat alespoň 1000 Kč

-uplatnit maximálně 10 % ze základu daně.

Příjemce daru a účel daru

příjemnce - ASSE o.s. právnická osoba s bydlištěm či sídlem v ČR, Evropské Unii, Norsku či na Islandu (právní statut nerozhoduje, může to být jak obecně prospěšná, tak obchodní společnost)

účel – podpora mládeže (...vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, tělovýchovy, sportu...)


Jaké doklady potřebujeme

doklad o zaplacení

-jako příloha pro daňové přiznání

-např. výpis z účtu

-datum platby musí souhlasit s datem roku uplatnění daru

darovací smlouvu

-pro finanční úřad (obvykle je vyžadováno)

-musí být uveden účel a příjemce daru (odpovídající podmínkám zákona)

-i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky


skautivlčatastarší skautkyroveřiúvodpilíře fseaktualityo fsekde jsmepodpořte násdar z daněodkazykontaktypřehled knížekknížka rádcůknížka vůdcůstezka nováčekstezka I.stupeňstezka II. stupeňmauglíceremoniálhistorie

ASSE©2011